Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej objęło honorowym patronatem 12. Baltic Business Forum.

W dniach 27-29 kwietnia, w Świnoujściu, spotkają się samorządowcy z Polski, Ukrainy i Niemiec.

Zaplanowano dyskusje o współpracy przygranicznej, partnerstwie miast i regionów, poszukiwaniu nowych dróg rozwoju mniejszych i średnich miast, polityce senioralnej, dylematach finansowania rozwoju miast.

Wsparciem dla inicjatyw samorządów są fundusze europejskie, polityka regionalna i inicjatywy rządowe.  Będziemy więc dyskutowali o najlepszych pomysłach na uzyskanie synergii działań samorządów, rządu
i Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *