loading

Media

Akredytacje dziennikarskie

Biuro Prasowe BBF zaprasza dziennikarzy do kontaktu w sprawie udziału w jedenastej edycji Forum.
Wnioski o akredytację należy składać drogą elektroniczną poprzez poniższy formularz kontaktowy.
Podstawowym warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o akredytację jest wypełnienie Formularza akredytacyjnego oraz akceptacja Regulaminu Akredytacji dostępnego poniżej

forum gospodarcze BBF

PRESS KIT

Regulamin Akredytacji:
1. Akredytacje są bezpłatne i imienne, a ich liczba jest ograniczona. Przyznawane są na podstawie wypełnionego wniosku oraz posiadania legitymacji dziennikarskiej (w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawa prasowego).
2. Do odbioru akredytacji niezbędnym jest okazanie oryginału legitymacji prasowej. W przypadku braku podpisów, pieczęci i/lub ważnej legitymacji prasowej Organizatorzy 11 BBF zastrzegają sobie prawo do odrzucenia wniosku lub odmowy wydania akredytacji.
3. Prawo do akredytacji przysługuje jedynie dziennikarzom definiowanym przez art. 7 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawa Prasowego.
4. Organizator informuje, że akredytacja nie przysługuje przedstawicielom klubów, zespołów, sponsorów i agencji reklamowych, a ich wnioski będą automatycznie anulowane.
5. Ostateczny termin wypełnienia formularza z wnioskiem o akredytację upływa 8 kwietnia 2019 r.
6. Po odbiór akredytacji należy zgłosić się do Biura Prasowego przy Rejestracji 11 BBF (????) w dniu 8 lub 9 kwietnia 2019 r.
7. Informacje o zasadach odbioru akredytacji zostaną wysłane drogą mailową do 9 kwietnia 2019 r.
8. Ważna akredytacja dziennikarska uprawnia do wejścia na teren 11 BBF. Akredytacja nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.
9. Wszystkie zasady dotyczące rejestracji 11 BBF za pomocą narzędzi audiowizualnych oraz fotograficznych, zostaną przekazane akredytowanym przedstawicielom mediów oraz fotoreporterom najpóźniej w 9 kwietnia 2019 r. Jakiekolwiek naruszenia tych zasad lub próby odstąpienia akredytacji osobom postronnym grożą cofnięciem akredytacji w trybie natychmiastowym.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmownego rozpatrzenia wniosków o akredytację, bez podawania przyczyny. (?????)
11. Organizator zapewni akredytowanym przedstawicielom mediów oraz fotoreporterom identyfikatory z informacją „MEDIA”. Identyfikator powinien być umieszczony w miejscu widocznym dla Organizatora i Ochrony.
Pokaż więcej:Show less

Formularz akredytacyjny

Chcę skorzystać z pomocy organizatora w rezerwacji zakraterowania z wyżywieniem (tak/nie)

en_USEnglish
pl_PLPolski en_USEnglish