Baltic Business Forum to międzynarodowa konferencja, która promuje współpracę w Regionie Adriatyk- Bałtyk- Morze Czarne.

To jakby Trójmorze Plus, plus kraje nie należące do Unii Europejskiej, ale odrywające ważną rolę w regionie, plus Turcja
i plus Ukraina. Dyskusje w tym formacie regionalnym zapoczątkowaliśmy na BBF w kwietniu 2025 roku.

12. Baltic Business Forum planujemy przeprowadzić wokół następujących osi tematycznych:

 • gospodarka globalna,
 • bezpieczeństwo energetyczne,
 • współpraca regionalna,
 • samorządność.

Razem z współorganizatorami i partnerami BBF pracujemy nad programem, najbliższym  oczekiwaniom uczestników i wyzwaniom szybko zmieniającego się świata i regionu.

Zagadnienia programowe

Gospodarka globalna, czyli
BANK I PRZEDSIĘBIORCA
W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

 • Nowe rozdanie w gospodarce światowej.
 • Czy globalna wojna handlowa odbije się na gospodarce Regionu ABC ? Wyzwania dla handlu zagranicznego i systemu finansowego.

Bezpieczeństwo energetyczne, czyli ENERGIA DLA ROZWOJU

 • Co decyduje o bezpieczeństwie energetycznym: zasoby własne, interkonektory , rozwój OZE? Wybór strategii czy strategia konieczności? Doświadczenie Polski i Ukrainy.
 • Transformacja energetyczna szansą dla polskiego przemysłu. Ile „made in Poland” w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i gazowych?
 • Ciepło, czyli zielona energia dla miast. Nowe technologie, nowe finansowanie.

Polityka regionalna, czyli SIŁA MAŁYCH OJCZYZN

 • Okno na świat oknem nowych możliwości. Jak infrastruktura transportowa wpływa na wzrost gospodarczy Zachodniopomorskiego i Polski?
 • Turystyka uzdrowiskowa, czyli nowa gałąź gospodarki. Dobry klimat, inwestycje, kompetencje pracowników- jak budować wartość dodaną uzdrowisk. Uzdrowisko Uznam?
 • Dyplomacja bez fraków, czyli współpraca międzynarodowa samorządów. Od gestów przyjaźni do konkretów.

Samorządność, czyli ŚREDNIE NIE JEST PRZECIĘTNE

 • Wielkie szanse małych i średnich miast- w poszukiwaniu nowych dróg rozwoju gospodarczego.
 • Miasta „przyprószone siwizną”. Jak przeciwdziałać niekorzystnym trendom demograficznym i wyludnieniu miast?
 • Miasta i dylematy finansowania ich rozwoju. Ile rządu, ile samorządu?

Będziemy informowali o nowych elementach
i zmianach programu oraz -co najważniejsze-
o ekspertach, którzy wystąpią w panelach.