informacje prasowe | Baltic Business Forum

ENERGIA DLA ROZWOJU – 10. BBF JUŻ ZA NAMI, DO ZOBACZENIA ZA ROK!

Energia  dla  rozwoju

10. Baltic Business Forum zakończone. W dniach 18- 20 kwietnia, w Świnoujściu, odbyła się wyjątkowa konferencja . Co o tym zdecydowało ?

Po pierwsze,  goście  specjalni  Baltic Business  Forum. 18 kwietnia uczestniczył w debacie otwarcia i potem przysłuchiwał się kolejnym dyskusjom  pan Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju. Gościem BBF był  pan Taras Tokarski, Zastępca Ministra Rozwoju Regionalnego Ukrainy do spraw Euroropejskich. Obaj ministrowie debatowali na temat znaczenia strategii regionalnych dla  rozwoju państw Unii Europejskiej i jej sąsiadów. 19 kwietnia były Wiceminister Energii  pan Andrzej Piotrowski i Prezes Urzędu Regulacji Energetyki  pan Maciej Bando spierali się o to, co ważniejsze dla bezpieczeństwa energetycznego Polski: europejska Unia Energii  i polityki wspólnotowe czy też  opieranie się  na własnych zasobach energetycznych  i własnej infrastrukturze. Ciekawe uwagi do tej debaty wniósł prof. Jerzy Buzek, były premier i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który ze Strasburga przekazał   kilkunastominutowe  przesłanie do uczestników BBF. 19 kwietnia prof. Grzegorz Kołodko, w wykładzie, zastanawiał się, dokąd zmierza świat, jakie są zagrożenia i możliwości dla wzrostu gospodarki globalnej i polskiej. 20 kwietnia z uczestnikami BBF dyskutował, a potem spotkał się z mieszkańcami Świnoujścia,  dr Adam Bodnar- Rzecznik Praw Obywatelskich. Trudno zapomnieć dyskusje z  udziałem  prof. Michała Kleibera, który przez dwie kadencje był Prezesem PAN; dr. Pawła  Kowala, współpracownika L. Kaczyńskiego i eksperta polityki wschodniej; posła Michała Jacha, przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Sejmu; gen. dyw. Piotra Patalonga, byłego dowódcy Wojsk Specjalnych; prof. Andrzeja Kicińskiego z PAN, specjalizującego w nowym podejściu do kwestii energii. Każdy panelista BBF był wyjątkowy, z racji kompetencji i kultury prowadzenia sporu.

Po drugie, o wyjątkowości 10. Baltic Business Forum zdecydowała koncepcja konferencji. W założeniu organizatorów miała wspierać współpracę gospodarczą w Regionie ABC,  Adriatyk- Bałtyk- Morze Czarne. To nawiązanie do idei Międzymorza , która na początku XX wieku ogłosił Józef Piłsudski. To także nawiązanie do polskich koncepcji budowania połączeń infrastrukturalnych i energetycznych na osi Północ- Południe, promowanych po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej. Wreszcie, widoczny jest związek koncepcji BBF z projektem Trójmorza, zaprezentowanym przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Przy czym projekt polskiego Prezydenta obejmuje tylko państwa UE, twórcy BBF odwołują się do regionu poszerzonego o Ukrainę i Turcję. Dlatego w dyskusji o bezpieczeństwie w regionie wzięli udział przedstawiciele Leonardo Helicopters ( właściciel PZL Świdnik), UkrOboronProm ( ukraińskiego, państwowego potentata zbrojeniowego) i Motor Sich ( ukraińskiej, prywatnej firmy lotniczej). Dyskutowali o możliwościach współpracy technologicznej i przemysłowej przy projektach śmigłowcowych dla wojska i służb ratowniczych. Podczas BBF ogłoszono ważny projekt, związany z polskim i ukraińskim rynkiem pracy, pod nazwą „Partnerstwo i zatrudnienie”. Inicjatorami  projektu są Jacek Piechota, Prezes  Polsko- Ukraińskiej Izby Gospodarczej i Vasyl Voskoboiniuk, Prezes Ogólnoukraińskiej Asocjacji Agencji Zatrudnienia. Bez ludzi, pracowników, ekspertów, migracji na uczciwych warunkach,  trudno mówić o współpracy gospodarczej w regionie.

Po trzecie, o wyjątkowości BBF decyduje też otwarty charakter konferencji. Goście i paneliści BBF spotykali się z mieszkańcami i kuracjuszami Świnoujścia w ramach otwartego BBF Cafe. Spacerujący  świnoujskim deptakiem  mogli zbadać słuch w słuchobusie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, wiodącej w skali świata placówki badawczej i leczniczej. W tegorocznym  BBF uczestniczył prof. Krzysztof Kochanek, sekretarz rady naukowej tego instytutu.

Po czwarte, wyjątkowi byli uczestnicy 10. BBF. Prezydenci polskich miast ( m.in. Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Legnicy), przedstawiciele hromad z obwodu charkowskiego Ukrainy, pracownicy ukraińskich firm turystycznych, którzy poznawali walory Zachodniopomorskiego, tureccy, ukraińscy i polscy przedsiębiorcy.

Trudno opisać wszystkie walory Baltic Business Forum. To konferencja bogata programowo, ambitna, międzynarodowa. Organizator BBF- Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa- Północ- Wschód z powodu jubileuszowej,  10. edycji  konferencji , ustanowiło  Nagrodę BBF „Energia dla rozwoju”. Jej laureatami zostali: w kategorii samorząd- samorząd miasta Świnoujścia; w kategorii firma- Kulczyk Investments; w kategorii człowiek- Burak Pehlivan, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu Ukraińsko- Tureckiego.

Za rok zapraszamy na 11.  Baltic Business Forum, w Świnoujściu  generujemy energię  dla rozwoju firm, społeczności lokalnych i ludzi.

-Dariusz Szymczycha, wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia  Europa- Północ-Wschód.

 

Baltic Business Forum o współpracy w Regionie ABC

Jubileuszowe, 10. Baltic Business Forum, które odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia w Świnoujściu poświęcone będzie współpracy gospodarczej krajów Regionu ABC: Adriatyk–Bałtyk–Morze Czarne. Udział w debatach wezmą, m.in.: minister Jerzy Kwieciński, prof. Jerzy Buzek, prof. Grzegorz Kołodko ,Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Energii oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Tegoroczne Forum związane będzie z obchodzoną  w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Koncepcja współpracy w Regionie ABC, promowana przez organizatorów wydarzenia, ma wiele wspólnego z ideą Międzymorza przedstawioną przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nawiązuje do planu   budowy korytarza energetycznego i transportowego na osi Północ- Południe Europy powstałego  po wejściu Polski do Unii Europejskiej  oraz do idei  współpracy w regionie Trójmorza, promowanej  przez Prezydenta Andrzeja Dudę. – Ważnym komponentem Forum jest współpraca pomiędzy krajami, które są członkami Unii Europejskiej oraz tymi, które są poza Wspólnotą, jak Ukraina i Turcja. Nasze spotkanie ma też na celu budowanie i umacnianie współpracy pomiędzy przygranicznymi regionami – mówi Dariusz Szymczycha, wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Europa-Północ-Wschód, organizatora BBF 2018.

Jak rozwijać handel i zadbać o bezpieczeństwo

Pierwszy dzień Forum poświęcony będzie również rynkom perspektywicznym dla polskiego handlu zagranicznego. – Promowanie tych rynków wymaga infrastruktury transportowej. A dziś problemem jest sprawne dotarcie z towarami znad Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Dlatego tak bardzo potrzebna jest współpraca nie tylko w ramach Unii, ale także z Białorusią i Ukrainą. Bez nich nie otworzy się śródlądowych dróg wodnych– podkreśla Dariusz Szymczycha. W tym dniu odbędzie się też  debata na temat współpracy technologicznej i produkcyjnej firm sektora obronnego z państw regionu ABC. ­

Drugiego dnia Forum uczestnicy będą rozmawiać o energetyce, a zwłaszcza o koncepcji Unii Energii, której jednym z inicjatorów jest prof. Jerzy Buzek oraz samowystarczalności energetycznej.  O wyzwaniach polityki ekonomicznej i globalizacji będzie mówił były wicepremier i minister finansów prof. Grzegorz Kołodko.

Forum o samorządach i turystyce

W programie BBF  znajdą się też panele związane z samorządnością. Przedstawiciele miast zastanowią się, czy nowoczesne rozwiązania technologiczne i organizacyjne zastąpią wizjonerów, kreślących plany i  wskazujących dylematy rozwoju miast. Gościem trzeciego dnia BBF będzie Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który będzie mówił o związkach pomiędzy prawami mieszkańca i prawami obywatela. Tym dyskusjom przysłuchiwać się będą przedstawiciele władzy lokalnej z Ukrainy, uczestnicy Polsko- Ukraińskiej Akademii Miast. W planie BBF są też dyskusje o promocji Pomorza Zachodniego i właściwych standardach  zatrudniania pracowników z Ukrainy.

Workshop – Innovate or Die! Świadome zarządzanie pracą w zdecentralizowanej organizacji.

INNOVATE OR DIE-01

„Zmiany to proces, poprzez który przyszłość wchodzi w nasze życie.” Alvin Toffler

Aby sprostać oczekiwaniom dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego, organizacje muszą stale dokonywać korekt w sposobie swojego funkcjonowania. Jeżeli nie nadążą za rynkiem i jego dynamiką, mogą podzielić los wielu firm, które nie dostosowały się do wymagań rynkowych – przestały istnieć.

Decentralizacja jest jednym z takich trendów. Chcąc sprawnie funkcjonować w takim modelu, potrzebne są zmiany organizacyjne oraz w sposobie wykonywania codziennej pracy. Sprawdzone rozwiązania, które usprawniają działania zdecentralizowanych organizacji, zostaną zaprezentowane podczas warsztatu organizowanego w trakcie Baltic Business Forum.

Celem warsztatu jest zaprezentowanie korzyści jakie wynikają ze zmiany sposobu funkcjonowania organizacji z modelu zarządzania hierarchicznego na zdecentralizowany, oparty o myślenie projektowe i podejście Lean.

Warsztat skierowany jest do osób które maja realny wpływ na funkcjonowanie organizacji w których pracują, tworzą i realizują strategie lub odpowiadają za takie obszary jak:

 • Komunikacja wewnętrzna
 • Tworzenie i zarządzanie zespołami
 • Digitalizacja miejsc pracy
 • Optymalizacja procesów biznesowych
 • Wdrażanie nowych rozwiązań R&D
 • Działania Innowacyjne

 

Podczas warsztatu zaprezentowane i omówione zostaną sposoby, w jaki mogą wykonywać pracę pracownicy w oparciu o zwinne metodyki przy zachowaniu obecnych struktur organizacji.

Uczestnicy wezmą udział w symulacji, podczas której struktura hierarchiczna organizacji tzw. „silosy” zostanie zamieniona w centra kompetencyjne. Przykładowy projekt zostanie zrealizowany w oparciu o istniejące/posiadane zasoby z wykorzystaniem Myślenia Projektowego i zwinnych metodyk pracy.

Ponadto w trakcie warsztatu uczestnicy poznają praktyczne zastosowanie zwinnych metod pracy w otoczeniu biznesowym. Przedstawione zostaną sposoby skutecznej komunikacji w rozproszonym środowisku. Dowiedzą się jakich narzędzi należy używać i w jakich sytuacjach. Wskazane zostaną różnice współpracy zespołów w modelu „Lean” – płaska struktura, interdyscyplinarne zespoły zadaniowe, a tradycyjnym hierarchicznym modelem działania organizacji „Silosy”.

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną także takie zagadnienia jak:

 • Skuteczna komunikacja między działami,
 • wspólny cel i jego siła,
 • praca zespołowa,

Poruszone zostaną elementy Motywacji 3.0 i zasady pracy w rozporoszonym środowisku – Digital Workplace.

Digital Workplace – miejscem jednoczącym zespoły nie są poszczególne działy/„silosy”, ale węzły informacyjne/operacyjne. Obecnie to cel i zadania jakie są do wykonania, a nie fizyczne miejsce jest spoiwem zespołów. Aby umożliwić prace w tym modelu tworzone są rozwiązania klasy Digital Workplace, które w wirtualnym świecie łącza w jednym miejscu:

 • Technologię/Narzędzia
 • Komunikacje/Zespoły
 • Informacje/Wiedze
 • Procesy/Pracę

W jeden spójny ekosystem skoncentrowany na efektywnym wykonywaniu pracy.

Czym jest Motywacja 3.0? W wielkim skrócie to odejście od tradycyjnego modelu „Kija i marchewki” na rzecz 3 takich elementów:

 • Autonomii w działaniu
 • Mistrzostwa
 • Udziału w czymś większym niż sami możemy wytworzyć

Mechanizmy te wpływają na właściwą motywacje pracowników wiedzy. Budowanie kultury organizacyjnej opartej o zaufanie, transparentność i właśnie Motywacje 3.0 wpływa pozytywnie na rozwój organizacji i jej konkurencyjność na rynku. Staje się ona wtedy świadoma swoich działań i jednocześnie przeistacza w samoucząca się strukturę. Sposób pracy oparty o ten właśnie sposób motywacji został doskonale opisany przez Daniela Pinka w książce „Drive”.

 

Innovate or Die!

Wyjątkowa oferta dla samorządów

Baltic Business Forum w Świnoujściu to wyjątkowe spotkanie ponad podziałami. Debaty eksperckie z udziałem ludzi biznesu, nauki, polityki i samorządu dają energię dla rozwoju relacji między państwami i ludźmi. Gościem honorowym tegorocznej edycji BBF  w dniach 20-22 września będzie Szwecja. Uczestnicy BBF ze Szwecji, Polski, Ukrainy, Niemiec i Turcji spędzą ciekawie swój czas. Będą dyskutowali, m.in., o tym,

 • jak Polska i Szwecja mogą wspierać Ukrainę w ramach Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej.
 • Kiedy i za czyje pieniądze powstanie tunel łączący Świnoujście- to planowany panel o sile lokalnego patriotyzmu, wsparciu ze środków UE i decyzji rządu RP.
 • Świnoujście staje się ważnym elementem polskiego hubu energetycznego, Polska przestaje być tylko krajem tranzytowym dla energii- to zakres tematyczny jednego z planowanych paneli o energii i energetyce.
 • Dlaczego szwedzki Ericsson poszedł inną drogą niż fińska Nokia- to jedna z biznesowych lekcji dla promotorów innowacyjności i start-upów w Polsce. W czasie BBF planujemy cykl paneli o relacji biznesu z nauką.

Organizatorzy serdecznie zapraszają samorządowców, wspólnie planujemy stworzyć platformę dyskusji dla przedstawicieli miast progresywnych i przedstawicieli miast z Ukrainy.

 • Czy miasto może być smart city bez społecznej partycypacji- to jeden z proponowanych tematów dyskusji.

Rejestracja na BBF rozpocznie się w maju, już teraz prosimy jednak zarezerwować swój czas. Na BBF obiecujemy dobrą energię!

Znamy już datę i miejsce Baltic Business Forum 2017!

Baltic Business Forum odbędzie się w Świnoujściu w dniach 20-22 września 2017 roku. Spotkamy się w pięknym miejscu- w zjawiskowym Świnoujściu, przy czystej plaży , w nowym obiekcie z widokiem na morze. Poszerz swoje horyzonty!

Radisson Blu, Baltic Park Molo w Świnoujściu oferuje możliwość połączenia przyjemnego z pożytecznym – po całym dniu intensywnych obrad nad zagadnieniami biznesowymi zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty Wellness&Spa w hotelu, polecamy wizytę w Aquaparku, który znajduje się na terenie obiektu albo wizytę na najszerszej polskiej plaży, już 50 m od obiektu.

Zapraszamy na Baltic Business Forum 2017!

Draft Programu Baltic Business Forum 2017 już dostępny!

Baltic Business Forum w Świnoujściu to wyjątkowe spotkanie ludzi biznesu, polityki, nauki i samorządu. W dniach 20-22 września 2017 roku uczestnicy BBF ze Szwecji, Polski, Ukrainy, Niemiec i Turcji spędzą ciekawie swój czas. Będą dyskutowali, m.in., o tym, jak Polska i Szwecja mogą wspierać Ukrainę w ramach Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej.

 • Kiedy i za czyje pieniądze powstanie tunel łączący Świnoujście- to planowany panel o sile lokalnego patriotyzmu, wsparciu ze środków UE i decyzji rządu RP.
 • Świnoujście staje się ważnym elementem polskiego hubu energetycznego, Polska przestaje być tylko krajem tranzytowym dla energii- to zakres tematyczny jednego z planowanych paneli o energii i energetyce.
 • Dlaczego szwedzki Ericsson poszedł inną drogą niż fińska Nokia- to jedna z biznesowych lekcji dla promotorów innowacyjności i start-upów w Polsce. W czasie BBF planujemy cykl paneli o relacji biznesu z nauką.
 • Czy miasto może być smart city bez społecznej partycypacji- to jeden z tematów, który przedyskutują samorządowcy z Ukrainy, Szwecji i Polski, uczestnicy Polsko- Ukraińskiej Akademii Miast.

Rejestracja na BBF rozpocznie się w maju, już teraz prosimy jednak zarezerwować swój czas. Na BBF obiecujemy dobrą energię!

Honorowy Patronat Ambasady Szwecji przyznany!

Baltic Business Forum w Świnoujściu uzyskało patronat honorowy Ambasady Królestwa Szwecji w Polsce. Organizatorzy dziękują za to wyróżnienie! Wszystkich, którym bliskie są relacje Polski i Szwecji zapraszamy do udziału w BBF i do współpracy. Oczekujemy na pomysły paneli dyskusyjnych, oferty prezentacji biznesowych, pomysły eventów towarzyszących BBF 2017. Przypominamy, że Świnoujście ma połączenie promowe w Ystad.

Baltic Business Forum odbędzie się w Świnoujściu w dniach 20- 22 września 2017 roku.

Szwecja gościem honorowym Baltic Business Forum 2017!

Baltic Business Forum w Świnoujściu to wyjątkowe spotkanie ponad podziałami. Debaty eksperckie z udziałem ludzi biznesu, nauki, polityki i samorządu dają energię dla rozwoju relacji między państwami i ludźmi. Gościem honorowym tegorocznej edycji BBF będzie Szwecja. Nasz bliski sąsiad znany jest z wysmakowanego designu, rozwiniętej polityki społecznej, dbałości o ekologię, innowacyjności i gościnności.  Polska razem ze Szwecją promowała europejską politykę Partnerstwa  Wschodniego. Jak współpracować? Czego wzajemnie możemy nauczyć się? W jakiej Europie chcemy razem być? Odpowiedzi na te i inne pytania w Świnoujściu, na Baltic Business Forum w dniach  20- 22 września 2017 roku.

Rejestracja na BBF rozpocznie się w maju, już teraz prosimy jednak zarezerwować swój czas. Na BBF obiecujemy dobrą energię!

Obrady Baltic Business Forum zakończone!

 

_mg_1233_wynik_wynik Baltic Business Forum 2016 zakończone

Mimo trudnej sytuacji politycznej, rozwój tureckiej gospodarki nie wyhamował – zapewniali w Świnoujściu przedstawiciele rządu w Ankarze i zapraszali do inwestowania nad Bosforem. Turcja była gościem honorowym zakończonego w piątek Baltic Business Forum.

– Wymiana handlowa między Polską a Turcją sięgnęła w 2015 r. niemal 5,8 mld euro. Do branż naszej gospodarki o największym potencjale dla polskich firm należą m.in. energetyka, sektor rolno-spożywczy, budownictwo, chemia i kosmetyka oraz przemysł obronny – mówił Evren Müderrisoğlu, radca handlowy Ambasady Republiki Turcji w Warszawie. Przekonywał też, że trudna sytuacja polityczna w jego kraju nie wpływa na prowadzenie w nim biznesów. Potwierdzali to przedstawiciele polskich firm obecnych nad Bosforem. – Poza przedłużającymi się procesami przetargowymi nie ma większych komplikacji w prowadzeniu bieżącej działalności – mówił podczas Baltic Business Forum Krzysztof Burek, wiceprezes zarządu Rafako. Firma obecnie uczestniczy w dziesięciu postępowaniach o zamówienie na budowę lub renowację bloków energetycznych, kotłów i instalacji dla tureckich elektrowni. Jej roczny obrót na tym rynku sięga 70 mln euro.

W Turcji biznesy prowadzą też Selena, Polpharma, Grupa Azoty czy Asseco. – Z prawie 80 mln mieszkańców jest to jeden z najbardziej chłonnych rynków Europy i Azji. Dlatego chcieliśmy go odkryć również przed małymi i średnimi firmami z naszego kraju – tłumaczy Jacek Piechota, były minister gospodarki, pomysłodawca Baltic Business Forum. Uczestniczący w forum tureccy goście wyrazili natomiast chęć skorzystania z polskiego doświadczenia w rozwoju biznesu na Ukrainie. Trójstronne porozumienie o współpracy zawarły w Świnoujściu: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Polsko-Turecka Izba Gospodarcza i Turecko-Ukraińska Rada Biznesu.

Wśród najważniejszych postulatów forum znalazło się pilne uporządkowanie praw pracowniczych obywateli Ukrainy zatrudnianych w Polsce. – Potrzebujemy nowej umowy międzyrządowej w tej sprawie. Kijów podpisał już takie porozumienie z rządem w Lizbonie, a nadal nie mamy go w relacjach z Polską – mówił Oleg Dubish, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Umową zainteresowani są też polscy przedsiębiorcy, którzy oczekują od rządu uproszczenia procedur zatrudniania obcokrajowców. – W niektórych urzędach wojewódzkich proces wydawania koniecznych zezwoleń trwa nawet 26 tygodni, a my musimy szybko reagować na braki kadrowe w naszych firmach – mówił Grzegorz Tokarski, wiceprezes Krajowego Centrum Pracy. – Na polskim rynku coraz trudniej o pracowników, czasami z dnia na dzień potrzeba kilkuset osób. System musi być więc bardziej elastyczny – argumentował. Rząd zapowiada zmiany od 2017 r., ale nie mówi jeszcze o szczegółach. – W obawie przed nowymi regulacjami polscy przedsiębiorcy zarzucą urzędy setkami wniosków przed 1 stycznia 2017 r. Czas oczekiwania na pozwolenie wydłuży się więc jeszcze bardziej – ostrzegał Mariusz Markiewicz, prezes firmy SAS Logistic, która zatrudnia 700 Ukraińców i chętnie przyjmie 300-400 kolejnych.

Baltic Business Forum stara się intensyfikować współpracę gospodarczą na obszarze od Bałtyku i Adriatyku po Morze Czarne. – By w pełni wykorzystać polski potencjał gospodarczy potrzebujemy współpracy z partnerami. Szerokie możliwości rozpościerają się zwłaszcza na wschód i południe od naszych granic – ocenia prof. Michał Kleiber, były minister nauki i prezes PAN, obecnie szef Rady Naukowo-Programowej Baltic Business Forum. Goście forum rozmawiali m.in. o rozwoju portów i dużych inwestycjach infrastrukturalnych, rynku kapitałowym, przemyśle wydobywczym, logistyce i energetyce.

Baltic Business Forum odbyło się w Świnoujściu po raz ósmy. W przyszłym roku gościem honorowym forum będzie Bułgaria.

_mg_1336_wynik_wynik
_mg_1667_wynik_wynik
_mg_1471_wynik_wynik
_mg_1813_wynik_wynik
day-iii-37
day-iii-36
day-iii-63
_mg_1800_wynik_wynik
bbf-day-ii-8
day-iii-76

 

 

Wykład prof. Marka Belki podczas BBF 2016!

bbf-day-ii-27bbf-day-ii-30

15 września o godzinie 12:15, z lekkim opóźnieniem rozpoczęło się wydarzenie specjalne podczas Baltic Business Forum 2016 – wykład prof. Marka Belki zatytułowany „Europa i Świat – gospodarka, perspektywy i zagrożenia”. Pełna sala gości z zainteresowaniem słuchała kształcącego wystąpienia wieloletniego Prezesa NBP oraz Prezesa Rady Ministrów w latach 2004-2005. Transmisja z wykładu będzie dostępna wkrótce na kanale Baltic Business Forum na Youtube, a także na stronie internetowej w zakładce VIDEO. Premier Belka następnego dnia wraz z prof. Michałem Kleiberem oraz prof. Witoldem Orłowskim otworzyli również obrady Baltic Youth Forum, wyjątkowego wydarzenia skierowanego przede wszystkim do Młodych Liderów. Dziękujemy Profesorom za zaszczyt i możliwość goszczenia tak znamienitych przedstawicieli polskiej nauki i gospodarki podczas Baltic Business Forum.

bbf-day-ii-46bbf-day-ii-38