Baltic Business Forum

PARTNERS AND SPONSORS

MEDIA PATRON
MEDIA PATRON
MEDIA PATRON
MEDIA PATRON
MEDIA PATRON
MEDIA PATRON
MEDIA PATRON
MEDIA PATRON
MEDIA PATRON
INSTITUTIONAL PARTNER
INSTITUTIONAL PARTNER
INSTITUTIONAL PARTNER
INSTITUTIONAL PARTNER
INSTITUTIONAL PARTNER
INSTITUTIONAL PARTNER
PARTNER
PARTNER
PARTNER
PARTNER
PARTNER
PARTNER
SUPPORTING PARTNER
SUPPORTING PARTNER
SUPPORTING PARTNER
SUPPORTING PARTNER
SUPPORTING PARTNER
SUPPORTING PARTNER
MAIN PARTNER
MAIN PARTNER
MAIN PARTNER
CONTENT PARTNER
ORGANIZING PARTNER
ORGANIZING PARTNER
ORGANIZING PARTNER
ORGANIZING PARTNER
ORGANIZING PARTNER
ORGANIZING PARTNER
CO-ORGANIZER
CO-ORGANIZER
CO-ORGANIZER
HONORARY PATRON
HONORARY PATRON
HONORARY PATRON
HONORARY PATRON
HONORARY PATRON
HONORARY PATRON
MAIN ORGANIZER

NEWS

Energia  dla  rozwoju

10. Baltic Business Forum zakończone. W dniach 18- 20 kwietnia, w Świnoujściu, odbyła się wyjątkowa konferencja . Co o tym zdecydowało ?

Po pierwsze,  goście  specjalni  Baltic Business  Forum. 18 kwietnia uczestniczył w debacie otwarcia i potem przysłuchiwał się kolejnym dyskusjom  pan Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju. Gościem BBF był  pan Taras Tokarski, Zastępca Ministra Rozwoju Regionalnego Ukrainy do spraw Euroropejskich. Obaj ministrowie debatowali na temat znaczenia strategii regionalnych dla  rozwoju państw Unii Europejskiej i jej sąsiadów. 19 kwietnia były Wiceminister Energii  pan Andrzej Piotrowski i Prezes Urzędu Regulacji Energetyki  pan Maciej Bando spierali się o to, co ważniejsze dla bezpieczeństwa energetycznego Polski: europejska Unia Energii  i polityki wspólnotowe czy też  opieranie się  na własnych zasobach energetycznych  i własnej infrastrukturze. Ciekawe uwagi do tej debaty wniósł prof. Jerzy Buzek, były premier i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który ze Strasburga przekazał   kilkunastominutowe  przesłanie do uczestników BBF. 19 kwietnia prof. Grzegorz Kołodko, w wykładzie, zastanawiał się, dokąd zmierza świat, jakie są zagrożenia i możliwości dla wzrostu gospodarki globalnej i polskiej. 20 kwietnia z uczestnikami BBF dyskutował, a potem spotkał się z mieszkańcami Świnoujścia,  dr Adam Bodnar- Rzecznik Praw Obywatelskich. Trudno zapomnieć dyskusje z  udziałem  prof. Michała Kleibera, który przez dwie kadencje był Prezesem PAN; dr. Pawła  Kowala, współpracownika L. Kaczyńskiego i eksperta polityki wschodniej; posła Michała Jacha, przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Sejmu; gen. dyw. Piotra Patalonga, byłego dowódcy Wojsk Specjalnych; prof. Andrzeja Kicińskiego z PAN, specjalizującego w nowym podejściu do kwestii energii. Każdy panelista BBF był wyjątkowy, z racji kompetencji i kultury prowadzenia sporu.

Po drugie, o wyjątkowości 10. Baltic Business Forum zdecydowała koncepcja konferencji. W założeniu organizatorów miała wspierać współpracę gospodarczą w Regionie ABC,  Adriatyk- Bałtyk- Morze Czarne. To nawiązanie do idei Międzymorza , która na początku XX wieku ogłosił Józef Piłsudski. To także nawiązanie do polskich koncepcji budowania połączeń infrastrukturalnych i energetycznych na osi Północ- Południe, promowanych po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej. Wreszcie, widoczny jest związek koncepcji BBF z projektem Trójmorza, zaprezentowanym przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Przy czym projekt polskiego Prezydenta obejmuje tylko państwa UE, twórcy BBF odwołują się do regionu poszerzonego o Ukrainę i Turcję. Dlatego w dyskusji o bezpieczeństwie w regionie wzięli udział przedstawiciele Leonardo Helicopters ( właściciel PZL Świdnik), UkrOboronProm ( ukraińskiego, państwowego potentata zbrojeniowego) i Motor Sich ( ukraińskiej, prywatnej firmy lotniczej). Dyskutowali o możliwościach współpracy technologicznej i przemysłowej przy projektach śmigłowcowych dla wojska i służb ratowniczych. Podczas BBF ogłoszono ważny projekt, związany z polskim i ukraińskim rynkiem pracy, pod nazwą „Partnerstwo i zatrudnienie”. Inicjatorami  projektu są Jacek Piechota, Prezes  Polsko- Ukraińskiej Izby Gospodarczej i Vasyl Voskoboiniuk, Prezes Ogólnoukraińskiej Asocjacji Agencji Zatrudnienia. Bez ludzi, pracowników, ekspertów, migracji na uczciwych warunkach,  trudno mówić o współpracy gospodarczej w regionie.

Po trzecie, o wyjątkowości BBF decyduje też otwarty charakter konferencji. Goście i paneliści BBF spotykali się z mieszkańcami i kuracjuszami Świnoujścia w ramach otwartego BBF Cafe. Spacerujący  świnoujskim deptakiem  mogli zbadać słuch w słuchobusie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, wiodącej w skali świata placówki badawczej i leczniczej. W tegorocznym  BBF uczestniczył prof. Krzysztof Kochanek, sekretarz rady naukowej tego instytutu.

Po czwarte, wyjątkowi byli uczestnicy 10. BBF. Prezydenci polskich miast ( m.in. Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Legnicy), przedstawiciele hromad z obwodu charkowskiego Ukrainy, pracownicy ukraińskich firm turystycznych, którzy poznawali walory Zachodniopomorskiego, tureccy, ukraińscy i polscy przedsiębiorcy.

Trudno opisać wszystkie walory Baltic Business Forum. To konferencja bogata programowo, ambitna, międzynarodowa. Organizator BBF- Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa- Północ- Wschód z powodu jubileuszowej,  10. edycji  konferencji , ustanowiło  Nagrodę BBF „Energia dla rozwoju”. Jej laureatami zostali: w kategorii samorząd- samorząd miasta Świnoujścia; w kategorii firma- Kulczyk Investments; w kategorii człowiek- Burak Pehlivan, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu Ukraińsko- Tureckiego.

Za rok zapraszamy na 11.  Baltic Business Forum, w Świnoujściu  generujemy energię  dla rozwoju firm, społeczności lokalnych i ludzi.

-Dariusz Szymczycha, wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia  Europa- Północ-Wschód.

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATORZY

LOKALIZACJA KONFERENCJI